STAŻ W DZIALE KONTROLI JAKOŚCI

Wiodący producent osprzętu elektrotechnicznego oraz producent detali dla przemysłu lotniczego poszukuje osoby chętnej na staż na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI
Miejsce pracy: Czeluśnica

Czy wiesz dlaczego warto u nas rozpocząć karierę zawodową?

•Wiemy jak wdrażać nowe osoby do pracy i lubimy to robić
•Chętnie dzielimy się wiedzą
•Jesteśmy ekspertami w swoich dziedzinach

Kogo zapraszamy?

•Absolwentów uczelni oraz szkół kierunkowych
•Osoby chętne do wykonywania prac związanych z :
- Kontrolą wyrobu w trakcie procesu produkcyjnego
- Nadzorem nad prawidłową identyfikacją materiałów oraz wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego
- Bieżącą kontrolą i nadzorem nad przyrządami pomiarowymi do kontroli i badań
- Sporządzaniem danych okresowych dotyczących jakości
- Obsługą sprzętu pomiarowego
- Umiejętność programowania CMM PC-DMIS CAD++ będzie atutem

•Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
•Chętnych do podjęcia pracy po stażu
•Komunikatywnych i odnajdujących się w pracy zespołowej

Czego możesz się spodziewać?

•Zdobycia wiedzy i rozwoju umiejętności na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI w firmie produkcyjnej
•Zadań adekwatnych do specyfiki zespołu
•Dobrej atmosfery pracy
•Zatrudnienia na umowę o pracę po odbyciu stażu

Dzięki praktyce w ERKO - mamy nadzieję, że polubisz pracę w zawodzie, którego się uczysz.

Staż: Urząd Pracy w Jaśle
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z tematem wiadomości:STAŻ KONTROLA JAKOŚCI
Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ERKO Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jonkowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ERKO Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Jonkowie przy ul. Ks. Jana Hanowiskiego 7 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kończysz naukę i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe? Zaproponuj pracodawcy praktykę absolwencką!

 

Praktyka ma na celu pomoc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabyciu umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy. Firmie również przyniesie korzyści. Na czym polegają praktyki absolwenckie i kogo można zatrudnić na podstawie takiej umowy?

Więcej informacji na stronie: https://zielonalinia.gov.pl/-/praktyka-absolwencka

 

Młodszy Asystent Projektanta – Staż

Biuro Projektów MTA Engineering w Rzeszowie oferuje płatny staż na stanowisku Młodszy Asystent Projektanta.

Biuro projektów posiada 20 letnie doświadczenie w realizacji dużych projektów z branży energetycznej, przemysłowej, samochodowej i budownictwa ogólnego, w międzynarodowym środowisku.

Oferujemy:
- 6-miesięczny staż na stanowisku Młodszy Asystent Projektanta
- Wynagrodzenie stażowe w wysokości 1033 zł netto
- Wynagrodzenie szkoleniowe w wysokości 490 zł netto
- Szkolenie z zakresu modelowania 3D w programie Tekla Structures
- Szkolenie z zaawansowanej znajomości programu MS Office Excel
- Zwrot kosztów dojazdu
- Zatrudnienie przez kolejne 6 miesięcy od ukończenia stażu (warunki zatrudniania 2775 brutto + dodatek motywacyjny 1436 brutto).

Staż jest kierowany do kandydatów spełniających następujące warunki:
- Kandydat nie może być zarejestrowany w Urzędzie Pracy
- Kandydat jest absolwentem uczelni wyższej, kierunek Budownictwo
- Kandydat nie otrzymał dofinansowania do opłaty za studia ze środków publicznych
- Kandydat nie może pracować na żadną umowę

Od kandydatów oczekujemy:
- Znajomości zasad rysunku technicznego budowlanego
- Znajomości oprogramowania MS Office
- Umiejętności biegłego posługiwania się programem AutoCad
- Umiejętności pracy zespołowej

Zakres obowiązków w trakcie odbywania stażu:
- Realizacja zadań związanych z wykonywaniem dokumentów projektowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego z należytą starannością i w wyznaczonych terminach
- Wykonywanie dokumentacji projektowej przy użyciu dostępnego oprogramowania
- Współpraca z członkami zespołu projektowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 725 993 030.

 

 

Nowy Styl Sp. z o.o. wchodząca w skład Nowy Styl Group, w ramach Praktyk Letnich daje możliwość zdobycia studentom i absolwentom pierwszych doświadczeń u boku profesjonalistów w Dziale Obsługi Klienta - Rynki Międzynarodowe, Kontroli Jakości, Logistyce/Dystrybucji, Marketingu i PR, Zarządzania Brandami

Praktykant/ka

Miejsce praktyk: Jasło

Co możemy Ci zaoferować?

·       1-, 2-, 3- miesięczne praktyki studenckie/absolwenckie realizowane w miesiącach letnich

·       zdobycie doświadczenia i poznanie specyfiki pracy w międzynarodowej firmie

·       dostęp do wiedzy i nowoczesnych rozwiązań

·       wsparcie opiekuna i doświadczonych specjalistów

·       elastyczny czas praktyk – minimum 30 godzin tygodniowo

·       udział w działaniach operacyjnych i ambitnych projektach

·       możliwość wykorzystania w praktyce języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

·       perspektywę nawiązania stałej współpracy

·       możliwość poznania m.in.: systemów IFS, CRM, P3S

·       możliwość uzyskania współfinansowania zakwaterowania w trakcie praktyk

·       pyszną kawę codziennie i o każdej porze dnia

·       indywidualną ocenę swojej praktyki/stażu wraz z certyfikatem ukończenia

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

·       jesteś studentem min. 2 roku lub absolwentem kierunku: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, controlling, filologia angielska, germańska, romańska, lingwistyka, handel międzynarodowy, informatyka, inżynieria jakości, inżynieria produkcji, logistyka, marketing, meblarstwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

·      znasz język angielski lub niemiecki albo francuski i potrafisz się w nim swobodnie komunikować

·       chcesz zdobywać doświadczenie, które nawiązuje do Twojego wykształcenia

·       wyróżniasz się zaangażowaniem i chęcią uczenia się

·       potrafisz i lubisz pracować w zespole

·       dobrze obsługujesz pakiet MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

·       znajomość innego języka obcego: rosyjskiego, hiszpańskiego

·       znajomość programów: CATIA, CAD, SolidWorks lub chęć ich poznania

Osoby zainteresowane ofertą praktyk prosimy o aplikowanie
za pomocą formularza


https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=86db0873d64c49cd81da710f5360873d

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową


www.NowyStylGroup.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1)        W zależności, która  spółka zweryfikowała Pani/Pana podanie o staż/praktykę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

·        Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

·        NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub

·        NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

·        - zwani łącznie Administratorami.

2)        W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

·        Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

·        NSG TM sp. z o.o.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub

·        NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,

·        - zwani łącznie Administratorami.

3)        Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pisemnie na adres siedziby każdego z  Administratorów;

4)        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)        w celu przeprowadzenia  rekrutacji aktualnie prowadzonej przez Administratora na praktykę/ staż – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed ewentualnym  zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b)        dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c)        w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

5)        Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz  Administratora/Administratorów  w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

6)        W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód (przyszłe procesy rekrutacyjne) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7)        Wyrażoną/wyrażone zgodę/zgody można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy  proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

8)        Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9)        Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Oferta praktyk w Grupie Nowy Styl.
Jesteś studentem min. 2 roku lub absolwentem kierunku: automatyka i robotyka, controlling, filologia angielska, germańska, romańska, lingwistyka, handel międzynarodowy, informatyka, inżynieria jakości, inżynieria produkcji, logistyka, marketing, meblarstwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji zapraszamy do zapoznania z ofertą praktyk.

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

1 

 4

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

money-logo

 

employear-logo-transparent

 

zielonalinia-logo-2013