Akademickie Biuro Karier PWSZ w Krośnie

Działalność Biura Karier ma na celu przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Do najważniejszych zadań Biura Karier należy:

1. Promocja PWSZ i jej absolwentów wśród pracodawców.

2. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

3. Przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez: doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), organizację warsztatów, szkoleń, spotkań z pracodawcami oraz targów pracy.

4. Pozyskiwanie aktualnych ofert pracy, praktyk oraz staży oraz dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji.

5. Utrzymywanie kontaktów z absolwentami a także prowadzenie monitoringu karier zawodowych absolwentów.

 

Nasza działalność jest potwierdzona uzyskanymi Certyfikatami

          

Zapraszamy do Biura Karier PWSZ w Krośnie!

Nasze usługi są nieodpłatne, a porady poufne.
Tylko od Ciebie zależy, gdzie i jaką podejmiesz pracę
i jak będziesz do niej przygotowany. 
Życzymy powodzenia i śmiałych decyzji!

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

1 

 4

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

money-logo

 

employear-logo-transparent

 

zielonalinia-logo-2013