Wolontariat
To bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.


Wolontariusz
Osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w miejscach które definiuje "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dokument, który po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Dokoment regulujący kwestie wolontariatu w Polsce. W pełnym brzmieniu nazwa dokumentu to: "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Dział III Ustawy zawiera regulacje określające m.in.: kto może korzystac ze świadczeń wolontariuszy, jakie prawa przysługują wolontariuszom, jakie obowiązki ma korzystający względem wolontariusza.

Co to jest Wolontariat Europejski - EVS?

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą wzięcia udziału w zagranicznym projekcie społecznym dla każdego młodego człowieka

(od 18-go do 30-go roku życia), niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. W wolontariacie może uczestniczyć każdy – również i Ty!

W ramach projektu EVS wykonuje się dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych podczas zagranicznego projektu, który trwa od 2 do 12 miesięcy.

Nie musisz mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musisz znać języka obcego na określonym poziomie.

Najważniejsze są silna motywacja, wiek i obywatelstwo.

Więcej informacji na stronie

http://evs.org.pl/evs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73&lang=pl

Jak zostać wolontariuszem?

(krok po kroku)

Krok 1: Dowiedz się, jak najwięcej o EVS i znajdź projekt
Zajrzyj do
internetowej bazy danych na stronie www.youth.org.pl. Tu znajdziesz organizacje i opisy opracowanych przez nie projektów dla wolontariuszy z zagranicy. Jeśli znasz język angielski, zapoznaj się z tymi propozycjami i zanotuj numery interesujących Cię projektów.

Krok 2: Znajdź Organizację Wysyłającą
Jesteś na dobrej drodze! Fundacja FERSO posiada status Organizacji Wysyłającej. Może być nią każda instytucja, której działalność nie jest nastawiona na zysk, posiada osobowość prawną i akredytację EVS.  Koordynator/ka Wolontariatu Europejskiego oraz wolontariusze takich organizacji pomogą Ci w znalezieniu i załatwieniu formalności związanych z Twoim wyjazdem.

 

Krok 3: Zgłoś swoją kandydaturę
Znalazłeś projekt, który Cię interesuje? Przekonaj Organizację Goszczącą, że będziesz doskonałym wolontariuszem. Wyślij wymaganą dokumentację (zazwyczaj jest to CV i list motywacyjny). Teraz ratuje Cię cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki. W razie odmowy, głowa do góry! Wspólnie z Organizacją Wysyłającą poszukaj innego projektu i próbuj aż do skutku.

Krok 4: Wypełnij wniosek
Zostałeś wybrany. Organizacja, do której się zgłosiłeś, zaakceptowała Twoją kandydaturę.  Organizacje Goszcząca składa wniosek na sfinansowanie projektu w porozumieniu z Organizacją wysyłającą na jeden z pięciu terminów w roku(1-go lutego, 1-go kwietnia, 1-go czerwca, 1-go września, 1-go listopada).

Od momentu wypełnienia wniosku do wyjazdu muszą upłynąć minimum 3 miesiące.

Krok 5: Czekaj cierpliwie
Decyzję o finansowaniu wyjazdów wolontariuszy podejmują Narodowe Agencje Programu „Młodzież w działaniu”(„Youth in Action”) w kraju, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie. Decyzja zapada w okresie do 8 tygodni od momentu złożenia wniosku w Narodowej Agencji. Okazało się, że jesteś zakwalifikowany na wolontariat? Możesz przygotowywać się do wyjazdu! Koniecznie skontaktuj się od razu ze swoją Organizacją Wysyłającą, która pomoże Ci w przygotowaniach.

Krok 6: Załatw formalności
Od momentu zakwalifikowania Cię do chwili wyjazdu upłynie, co najmniej 6 tygodni. Ten czas potrzebny jest na załatwienie wszelkich formalności, czyli na podpisanie umowy(tzw. EVS Agreement), wyrobienie paszportu, wizy, itp. Koordynator/ka EVS w Twojej Organizacji Wysyłającej zadba o odpowiednie przeszkolenie związane
z przystosowaniem się do życia w innej kulturze, odpowie na Twoje wszelkie pytania.

TWÓJ PROJEKT EVS W TOKU

Krok 7: I po wolontariacie
Po zakończonym projekcie EVS możesz przekazywać nabyte umiejętności i dalej pracować społecznie w ramach działań Twojej Organizacji Wysyłającej lub innych organizacji lokalnych w Polsce.

Co przysługuje wolontariuszom EVS?

Wolontariat Europejski ma służyć kształtowaniu postawy solidarności i promowaniu tolerancji wśród młodzieży europejskiej. By nic nie stało temu na przeszkodzie, młoda osoba biorąca udział w projekcie EVS ma poszerzać kompetencje społeczne bez żadnych dodatkowych opłat.

Dlatego w ramach Wolontariatu Europejskiego całkowicie pokrywane są koszty:

  • ubezpieczenia
  • podróży międzynarodowej
  • wyżywienia i zakwaterowania
  • kieszonkowego

Ponadto wolontariuszowi/ce przysługuje:

  • cykl szkoleń (tj. szkolenie wprowadzające, wkrótce po przyjeździe do kraju goszczącego, spotkanie ewaluacyjne w połowie trwania projektu oraz kursy
    i szkolenia przed i w czasie trwania projektu, np. kurs językowy, czy kursy praktyczne)
  • pomoc merytoryczna i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora)
  • certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym „Młodzież w działaniu” – Wolontariat Europejski EVS

Pożyteczne linki:

http://www.wolontariat.org.pl/

http://hospicjumkrosno.org.pl/wolontariat.html

http://evs.org.pl/evs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73&lang=pl

 

 

 

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK