Czym jest staż?
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia.
Dla kogo są staże?
Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać skierowany każdy bezrobotny. Bezrobotny, który nie ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy.
O staż z urzędu pracy mogą starać się osoby, które spełniają jeden z poniżej zestawionych warunków:
osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy wg miejsca zamieszkania,
studenci do 25 roku życia,
absolwenci do 27 roku życia będący w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
bezrobotni powyżej 50 lat,
osoby, które są bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy,
kobiety, które po urodzeniu nie podjęły zatrudnienia,
osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia,
osoby, które nie pracowały dłużej niż 6 miesięcy,
matki samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

Kto może je organizować?
Staże mogą być organizowane u pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz w organizacjach pozarządowych, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub u pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostających w ich posiadaniu gospodarstwach rolnych obejmujących obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Informacje szczegółowe dotyczące staży, można znaleźć na stronie Zielonej Linii http://zielonalinia.gov.pl/Staze-32434

lub powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania absolwenta.

Oferta programu praktyk zawodowych OLYMP dla studentów kształcących się na kierunkach turystyczno-hotelarskich oraz dla osób pragnących zdobyć doświadczenie w tej branży. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy The Tree Travel

Informacje szczegółowe

SRTABAG jest europejskim koncernem w branży budowlanej, poszukuje kandydatów na staż "Job Training"

Informacje szczegółowe

Praktyki w roku akademickim 2015/16

W ramach współpracy z biurem podróży KAYF, organizatorem górskiego ultramaratonu Łemkowyna Ultra Trail, zapraszamy studentów do zapoznania się z ofertą dotyczącą odbycia praktyk studenckich.

Chcesz zdobyć doświadczenie przy jednej z najwspanialszych imprez sportowych w Polsce?
Łemkowyna Ultra-Trail® (www.ultralemkowyna.pl), to jeden z najtrudniejszych biegów górskich! 4 fantastyczne trasy przez dziki Beskid Niski, łącznie z najdłuższą trasą o długości 150km! Event na najwyższym europejskim poziomie, z zawodnikami z całego świata!

Stań się częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, które rozgrywa się tuż obok Krosna...

Oferta praktyk skierowania jest do studentów z kierunków: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Pedagogika, Filologia angielska, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy.
Chętne osoby muszą być w pełni dyspozycyjne w dniach 24-25 października. Organizator praktyk zapewnia: transport, nocleg, wyżywienie, koszulkę organizatora, ubezpieczenie i wszelkie niezbędne materiały do przydzielonych zadań oraz potwierdzenie praktyk :-)
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się początkiem października.
Studenci filologii mogli by zacząć swoje zadania od zaraz.
Zapisy oraz dodatkowe informacje w Biurze Karier PWSZ w Krośnie, ul. Rynek 1 (pok. 01) tel. 13 43 755 18 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferta 3-miesięcznych płatnych praktyk firmy RWE GBS

 

RWE GBS to działające w Krakowie centrum biznesowe odpowiedzialne za obsługę procesów koncernu RWE, przede wszystkim z obszaru księgowości i finansów. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Znajomość języka niemieckiego będzie silnym atutem.

Informacje szczegółowe

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK