Ogólnopolska baza danych teleadresowych urzędów pracy:

http://www.praca.gov.pl/index.php?page=units

 

Dane teleadresowe filii wojewódzkich urzędów pracy:

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867745&pT=details&sP=CONTENT,objectID,868843

 

Powiatowe Urzędy pracy - województwo podkarpackie:

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867745&pT=details&sP=CONTENT,objectID,868843

 

 

Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim w 2012 roku.

 

http://www.wup-rzeszow.pl/files/287_Analiza_2012.pdf

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa z pracodawcą, zwana też rozmową kwalifikacyjną, lub po angielsku interview, przebiega na ogół według pewnych określonych zasad. Znając te zasady można się do niej przygotować. 

Specyfika rozmowy kwalifikacyjnej

 • rozmowa kwalifikacyjna przebiega na ogół według określonego scenariusza, w którym można przewidzieć rodzaj i kolejność pytań zadawanych przez pracodawcę i dlatego można się do niej dobrze przygotować;

 

 • dla pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest najlepszym sposobem na poznanie kandydatów do pracy;
   
 • w czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca: sprawdza dokładność życiorysu kandydata, ocenia przydatność kandydata na stanowisko pracy w chwili obecnej oraz w przyszłości, czy jest on "właściwym" kandydatem, który będzie "pasował" do charakteru pracy w firmie.

 

O czym powinieneś wiedzieć

 • wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną jest ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować, nawet jeżeli spotkanie nie zakończy się otrzymaniem pracy, zbliża nas do celu ponieważ:
   
 • rozmawiając z wieloma pracodawcami, osiągamy mistrzostwo i po kilku rozmowach będziemy w stanie odpowiedzieć niemalże na każde ich pytanie,
   
 • pracodawca, na którym zrobiliśmy dobre wrażenie, jest naszym potencjalnym "kontaktem" prowadzącym do innych pracodawców,
   
 • otwieramy sobie szanse zatrudnienia w danej firmie w przyszłości.
   
 • na spotkaniu tym powinniśmy pokazać pracodawcy, że zależy nam na pracy u niego, okazując mu szacunek poprzez odpowiednie ubranie i uczesanie, a także przestrzeganie form grzecznościowych (punktualność, odpowiednie powitanie itp.).

 

W jaki sposób możesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Każda rozmowa polega na dwukierunkowym przepływie informacji, gdzie obie strony zadają pytania i udzielają odpowiedzi. 
   
 • Rozmowa kwalifikacyjna jest jednak szczególną formą rozmowy: uważa się, że pytania powinny zajmować 20% czasu rozmowy, a odpowiedzi 80%. W praktyce zdarza się, że pracodawca mówi więcej niż kandydat. 
   
 • Wiedząc o tym, powinniśmy tak kierować rozmową, aby powiedzieć o sobie jak najwięcej oraz powinniśmy przygotować sobie pytania, aby jak najwięcej dowiedzieć się o pracy. 
   
 • Uważajcie na to, aby w rozmowie unikać odpowiedzi "tak" lub "nie". Są to tzw. odpowiedzi zamknięte, które powodują, że rozmowa zamienia się w przesłuchanie, zamiast być pełnym wymiany informacji dialogiem. 
   
 • Rozmowa kwalifikacyjna to także okazja do zadawania pytań pracodawcy.Bądź przygotowany 

Gdy zostajesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, pamiętaj, by listownie lub telefonicznie skontaktować się z firmą i potwierdzić dzień, godzinę i miejsce spotkania. Następnie przygotuj się do rozmowy, powtarzając jeszcze raz ważne informacje dotyczące swojego życia zawodowego. Może się bowiem zdarzyć, że w sytuacji stresu spowodowanego rozmową, zapomnisz jakieś istotne fakty, które powinieneś podać pracodawcy. Przed odbyciem rozmowy powinieneś wyrobić w sobie nawyk notowania informacji o sobie, pracy i firmie. Pomogą Ci w tym poniższe sugestie:

 • Informacje o Tobie. Zanotuj wszystkie ważne informacje na swój temat. Będziesz dzięki temu przygotowany do odpowiedzi na dowolne pytanie dotyczące Ciebie, Twojej szkoły, zdanych egzaminów, doświadczenia zawodowego oraz szkoleń, które przeszedłeś. Chociaż informacje te zawarłeś już z pewnością w życiorysie, pracodawca zapewne jeszcze raz poruszy ten temat. 
   
 • Twoje osiągnięcia. Wypisz na kartce swoje osiągnięcia oraz ważne funkcje, które sprawowałeś. Każde odpowiedzialne stanowisko, zarówno w miejscu pracy, jak i w klubie lub innej organizacji będzie przemawiało na Twoją korzyść. 
   
 • Hobby i zainteresowania. Sporządź listę wszystkich swoich zainteresowań i bądź przygotowany, że będziesz musiał na ich temat rozmawiać. Pamiętaj, że nie warto kłamać tylko po to, by mieć o czym mówić. Pytający również może okazać się zapalonym kibicem sportowym lub ogrodnikiem i Twoje kłamstwo wyjdzie na jaw. Bądź uczciwy. 
   
 • Praca. Zastanów się dobrze dlaczego starasz się o przyjęcie do tej właśnie pracy. Dlaczego uważasz, że będziesz w niej dobry? Pytający na pewno o to zapyta, powinieneś więc wcześniej przygotować sobie odpowiedź. Postaraj się, by nie odniósł wrażenia, że wybrałeś pierwszą-lepszą ofertę z gazety, nawet jeśli tak było. 
   
 • Firma. Zbierz jak najwięcej informacji na temat firmy, w której chcesz się zatrudnić. Dzięki temu być może uda Ci się przewidzieć przynajmniej część pytań, które zostaną Ci zadane. Czym się firma zajmuje? Ilu zatrudnia pracowników? Czy praca odbywa się w systemie zmianowym? Czy dojazd z Twojego domu jest łatwy? Czy pracuje w niej ktoś z Twoich znajomych? Jeśli tak, to co robi i czy odpowiada mu ta praca.

Zanotowanie odpowiedzi na powyższe pytania zabiera tylko kilka minut, a jest doskonałym sposobem przygotowania się do ważnej rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj, że 10 lub 15 minut poświęcone przygotowaniom do rozmowy może Ci zaoszczędzić tygodni rozpaczy i wyczerpującego szukania nowej szansy! Siedmiopunktowy plan rozmowy kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy najczęściej siedmiu zagadnień:

 1. CECHY FIZYCZNE 
  Jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, witalności, wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, wieku, itp.? 
   
 2. KWALIFIKACJE 
  Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej? 
   
 3. INTELIGENCJA 
  W jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się? 
   
 4. SZCZEGÓLNE ZDOLNOŚCI 
  Czy wymagane są, a jeśli tak, to jakie, szczególne zdolności - np. zdolności techniczne, łatwość posługiwania się liczbami, łatwość wyrażania swoich myśli, zdolności twórcze, zamiłowanie do pracy z ludźmi.? 
   
 5. ZAINTERESOWANIA 
  Czy jakieś ogólne zainteresowania np. majsterkowaniem, sportem, działalnością artystyczną, pracą społeczną itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy? 
   
 6. CECHY CHARAKTERU 
  Czy wymagana jest umiejętność pracy w zespole, przejawianie inicjatywy, umiejętność samodzielnej pracy, branie na siebie odpowiedzialności, odporność na stres, upór, wywieranie wpływu na innych? 
   
 7. WYMOGI DODATKOWE 
  Na jakie dodatkowe okoliczności musisz zwrócić uwagę - np. dojazd do domu, opieka nad dziećmi, konieczność pracy po godzinach, praca małżonka itp.

Metody poszukiwania pracy

 

Krewni i znajomi
Powiedz wszystkim krewnym i znajomym, że szukasz pracy. Pytaj o możliwości zatrudnienia w zakładach gdzie pracują Twoi znajomi. 

Bezpośrednie kontakty z pracodawcami
Kontaktuj się z pracodawcami bezpośrednio, abyś miał okazję przedstawić swoje uzdolnienia zawodowe. Rozmawiaj z przyszłymi przełożonymi nawet, jeśli obecnie nie ma wolnych miejsc pracy. Zostaw CV i list motywacyjny. 

Powiatowe Urzędy Pracy
Prowadzą szeroki rejestr oferowanych miejsc pracy. Znajdą numery telefonów pracodawców umieszczonych na liście PUP. Postaraj się o przeszkolenie (jest bezpłatne), które zwiększy twoje szanse na rynku pracy. W urzędach pracy można także zdobyć oferty pracy za granicą. 

Ogłoszenia prasowe
Jest wiele gazet, które zamieszczają oferty pracy (np. poniedziałkowy dodatek do "Gazety Wyborczej", SuperNowości). Sprawdzanie ogłoszeń w prasie to jeden z najpopularniejszych sposobów poszukiwania pracy. Mamy możliwość regularnego kontrolowania ofert pracy z interesującej nas dziedziny oraz dokładnej analizy, jakie wymagania stawiane są kandydatom na poszczególne stanowiska. Z drugiej strony możemy sami zamieszczać ogłoszenia w prasie podając informacje o interesującej nas pracy. Dobrym posunięciem będzie zamieszczenie w ogłoszeniu również kilku mocnych stron naszego charakteru oraz wykształcenia, dzięki czemu potencjalny pracodawca z góry będzie wiedział jakie mamy kwalifikacje zawodowe. 

Internet
Ogłoszenia o pracy znajdują się również w Internecie. Niektóre z nich widnieją tam już długo, bo z różnych powodów jakiś rodzaj pracy wielu osobom nie odpowiada. Warto jednak zadzwonić do firmy, która zamieściła ogłoszenie i zapytać o szczegóły. Podczas rozmowy może okazać się, że to jest właśnie to! Powstało wiele stron, które prowadzą rekrutację on-line. Dokumenty do takich firm należy zazwyczaj przesyłać droga mailową. Są także portale, w których można zamieszczać swoje CV. Dostęp do danych mają pracodawcy, którzy szukają pracownika w internetowej bazie osób poszukujących pracy. 

Książka telefoniczna Twojego regionu
Poszukaj adresów firm, w których mógłbyś starać się o pracę. 

Panorama firm Twojego regionu
Podobnie jak w przypadku książki telefonicznej, znajdziesz tu adresy i numery telefonów firm, w których możesz zapytać o pracę. 

Czasopisma lub publikacje branżowe, zawodowe, związkowe
Często zamieszczają ogłoszenia i oferty pracy. 

Targi i giełdy pracy
Większość targów pracy organizuje się co prawda dla studentów i młodych absolwentów, tak jak akcje rekrutacyjne i programy praktyk w niektórych dużych firmach. Ale na targi może przecież przyjść każdy. A warto choćby po to, by poznać i oferty, i wymagania różnych pracodawców. 

RADA
Korzystając z wielu różnych możliwości możesz zwiększyć szanse znalezienia pracy. 

Przed przystąpieniem do poszukiwania pracy niezbędne jest przygotowanie dokumentów reprezentujących naszą osobę. Pozwalają one potencjalnemu pracodawcy na wybór optymalnego - pod względem formalnym - kandydata na wolne miejsce pracy, porównanie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego starających się o zatrudnienie, a często poznanie motywacji poszukującego pracy. Podstawowe dokumenty aplikacyjne to: List motywacyjny i Życiorys zawodowy (curriculum vitae). 

Profesjonalnie przygotowane dokumenty osobowe ułatwiają nie tylko kontakty z pracodawcami, ale zwiększają też szansę na pozyskanie zatrudnienia. Życiorys zawodowy stanowi zestawienie Twoich danych osobowych i zawodowych, sporządzone według ściśle określonych reguł. Głównym zadaniem życiorysu jest zainteresowanie pracodawcy Twoją osobą i ułatwienie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

(RR)

 

Przydatne linki:

www.pup.rzeszow.pl/dokumenty/zasoby/6_poszukiwanie_pracy.pdf

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK