„Wybierz zawód z głową”

W ramach akcji prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie „Wybierz zawód z głową” w październiku br. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Krosno i studenci kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie mogli się zapoznać ze specyfiką zawodu opiekun osób starszych i obłożnie chorych.


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie zorganizowało to przedsięwzięcie z miejscu szczególnym – w Centrum Medyczno – Charytatywnym CARITAS w Krośnie, które prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum. Zajęcia zostały zorganizowane w taki sposób, aby wcześniej przygotować uczestników do spotkania z osobami nieuleczalnie chorymi, niepełnosprawnymi czy takimi, które wykazują brak zdolności do samoopieki i samopielęgnacji. Zadanie to wykonała doświadczona pielęgniarka, pracownik Centrum Medyczno – Charytatywnego CARITAS w Krośnie – pani Bożena Dobosz, która za pomocą prelekcji zaprezentowała wymagania zawodu, umiejętności, zadania i czynności, które wykonywać musi opiekun osób starszych i obłożnie chorych. Szczególny nacisk został położony na predyspozycje osobowościowe wymagane w pracy z ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Następnie uczestnicy akcji „Wybierz zawód z głową” mogli „na żywo” podczas pracy poobserwować zadania i czynności wykonywane przez opiekuna osób starszych i obłożnie chorych oraz porozmawiać z podopiecznymi Hospicjum. 
Całość akcji została poprowadzona przez doradcę zawodowego z krośnieńskiego Centrum, który rozpoczął i zakończył spotkanie w Hospicjum. Zaprezentował opis zawodu opiekuna osób starszych i obłożnie chorych pod katem predyspozycji zawodowych oraz zaznaczył znaczenie świadomego podejmowania decyzji zawodowych. Przedstawił tendencje na rynku pracy dotyczące zawodu opiekuna osób starszych i obłożnie chorych. Liczba opiekunów rośnie niezwykle szybko, zapotrzebowanie na tego rodzaju wykwalifikowane osoby w najbliższych latach będzie bardzo duże, co powoduje, że opiekun osób starszych 
i obłożnie chorych jest zawodem, który stwarza duże możliwości zatrudnienia.

Autor: Małgorzata Dubis

Doradca zawodowy w CIiPKZ w Krośnie
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK