Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Studenta (CAZiPS)

Działalność CAZiPS ma na celu przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy oraz nawiązywanie kontaktów między nauką, przemysłem, gospodarką i biznesem.

Zadania CAZiPS:

1. Promocja PWSZ i jej absolwentów wśród pracodawców, pozyskiwanie ofert pracy, praktyk zawodowych oraz programów stypendialnych dla studentów;

2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie i przygotowanie studentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy;

3. Współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie filia Krosno

4. Doradztwo indywidualne;

5. Wprowadzenie komputerowego systemu baz danych z zakresu ofert pracy oraz  danych studentów i absolwentów PWSZ poszukujących pracy;

6. Organizowanie warsztatów i zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, technik antystresowych oraz planowania kariery zawodowej;

7. Utrzymywanie kontaktów z absolwentami, współudział w organizowaniu sesji rocznicowych.  Przeprowadzania i analiza ankiet absolwentów.

8. Działalność medialno-wydawnicza.

9. Założenie i utrzymanie serwisu internetowego CAZiPS.

10. Kontakty z mediami w regionie.

11. Opracowywanie ulotek, broszur związanych z działalnością i planami.

12. Opracowanie przewodnika multimedialnego z danymi o wybranych studentach i absolwentach PWSZ – elektroniczny przewodnik – http://www.bk.pwsz.krosno.pl/

 

Oferta dla studentów - warsztaty szkoleniowe
- Rozmowy doradcze: pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych,   pomoc   w przygotowaniu dokumentacji dla pracodawcy, informacje o rynku pracy, 
- Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
- Szkolenia, warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, 
- Uzyskanie Certyfikatu informatycznego - ECDL, 
- Bank ofert pracy stałej i czasowej, 
- Informacje o firmach i zasadach rekrutacji, 
- Informacje o kursach, praktykach, stażach, programach wakacyjnych.

Nasza działalność jest potwierdzona uzyskanymi Certyfikatami

          

 Zapraszamy do Centrum Aktywizacji Zawodowej Studentów PWSZ w Krośnie
Nasze usługi są nieodpłatne, a porady poufne!
Tylko od Ciebie zależy, gdzie i jaką podejmiesz pracę i jak będziesz do niej przygotowany. 
Życzymy powodzenia i śmiałych decyzji!

podkarpackie

 15

 

3

 

12 

5

neuvoo-1 


interviewme
7

6

1 

 4

8

 

a0001


lider-rzeszowskiego-sld-szefem-wup-w-rzeszowie


ohp logo big

 

10

  

14

 2

 

money-logo

 

MONSTER WORLDMARK